یه دوستی سادهیه دوستی ساده


  متن آهنگ یه دوستی ساده از آرش یوسفیان

  آرش یوسفیان

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده
  سااااااادهده ده ده ده ده ده ....
  ده ده ده ده ده ده

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده، ساده، ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده

  این بارونه چشمام تمومی نداره
  آخه دلم برای تو یه بیقراره قراره قراره

  گفتی نمی خوامت عاشقت نمیشم
  گریه هاتم دیگه برامفایده نداره

  دیدی که عاشقت کردم خودت گفتی که فکر نمی کردم
  اینجوری عاشقت بشم
  ولی دیدی که عاشقت کردم

  اما من واسه تو میمردم
  دوسم نداشتی غصه می خوردم
  آخرش دل تو رو بردم
  آخرش دل تو رو بردم

  گفتی منو می خوای چی کار تنها برو هر جا می خوای برو

  وقتی که می رفتیم با پای پیاده
  گفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده، ساده، ساده
  هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشه
  یه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی ساده

  واسه تو میمردم غصتو می خوردم
  یواشکی عکستو با خودم می بردم،می بردم،می بردم
  تا صبح میشستم کنار عکست
  بیدار میموندم غصتو می خوردم

  دیدی که عاشقت کردم خودت گفتی که فکر نمی کردم
  اینجوری عاشقت بشم
  ولی دیدی که عاشقت کردم

  اما من واسه تو میمردم
  دوسم نداشتی غصه می خوردم
  آخرش دل تو رو بردم
  آخرش دل تو رو بردمدانلود آهنگ یه دوستی ساده آرش یوسفیان
به اشتراک گذاری آهنگ یه دوستی ساده

Suggest Correction of Yeh Doostieh Sadeh Name or Credits