منتظرمنتظر


  متن آهنگ منتظر از آمو

  مگه چشماتچی چی داره ؟!
  که دلم آروم نداره
  تورو از وقتی که دیده
  شب و روزش بیقراره
  مخمل ناز دو ابروت
  برق چشمون سیاهت
  برده آسون دل مارو
  گرمیه گرم نگاهت

  یه چیزا یی تو نگاته
  که میلرزونه دلم رو
  یه جورایی اون دو چشمات
  زده آتیش هستی ام رو


  دل دیگه دیوونته
  اومده دم خونته
  بیا درو وا کن
  یه عاشق دربدر مهمونته پشت در
  بیا درو وا کن


  دل دیگه دیوونته
  اومده دم خونته
  بیا درو وا کن
  یه عاشق دربدر منتظره پشت در
  بیا درو وا کن

  مگه چشماتچی چی داره ؟!
  که دلم آروم نداره
  تورو از وقتی که دیده
  شب و روزش بیقراره
  هر چی گفتن از قدیما
  یا نوشتن تو کتابا
  واسه چشمون تو بوده
  آخره آخره چشمات!

  یه چیزا یی تو نگاته
  که میلرزونه دلم رو
  یه جورایی اون دو چشمات
  زده آتیش هستی ام رو

  دل دیگه دیوونته
  اومده دم خونته
  بیا درو وا کن
  یه عاشق دربدر مهمونته پشت در
  بیا درو وا کن

  دل دیگه دیوونته
  اومده دم خونته
  بیا درو وا کن
  یه عاشق دربدر منتظره پشت در
  بیا درو وا کن

  رنگ پاک اون چشاتو
  پاکی دریا نداره
  پیش دریاچه ی چشمات
  هر چی دریاست کم میاره!دانلود آهنگ منتظر آمو
به اشتراک گذاری آهنگ منتظر

Suggest Correction of Montazer Name or Credits