دلدل


  متن آهنگ دل از محسن چاوشی

  (محسن چاوشی) :

  یه دل دارم خدا داره
  زمین داره هوا داره
  میونه دریای غمش
  کشتیو ناخدا داره
  یه دل دارم ترک داره
  ترس و یقین و شک داره
  رو بام برفیش همیشه
  یه دنیا بادبادک داره
  یه دل دارم آتیش داره
  تو ابرا قوم و خویش داره
  نه راه پس مونده براش
  نه طفلی راه پیش داره
  یه دل دارم رغیب داره
  فراز داره نشیب داره
  با اینکه آدم نشده
  کلی درخت سیب داره

  (محسن یگانه) :

  یه دل دارم خدا داره
  زمین داره هوا داره
  میونه دریای غمش
  کشتیو ناخدا داره
  یه دل دارم ترک داره
  ترس و یقین و شک داره
  رو بام برفیش همیشه
  یه دنیا بادبادک داره
  یه دل دارم وفا داره
  یه طاقی از طلا داره
  تو بهترین جاش یه دونه
  قصر و یه پادشاه داره
  یه دل دارم نگین داره
  هوا داره زمین داره
  تو دریای پر از غمش
  قایق و سرنشین داره
  قایق و سرنشین دارهدانلود آهنگ دل محسن چاوشی
به اشتراک گذاری آهنگ دل

Suggest Correction of Del Name or Credits