جون خودتجون خودت


  متن آهنگ جون خودت از گروه بلک کتس

  دختر ایرونی که ناز و دلبری
  این پیغام Black Cats رو گوش کن !
  می شکونی قلب پسر ایرونی رو
  حرفای دلشو گوش کن !

  می آی از این ورا گذری
  دل و هرجا بخوای می بری
  یه روی خوش نشون نمی دی
  منو می کشی با این دلبری

  (می آی از این ورا گذری
  دل و هرجا بخوای می بری
  یه روی خوش نشون نمی دی
  منو می کشی با این دلبری)

  امان از اون چشات از اون قد و بالات
  ببین چطور دلم افتاده به پات
  می گم به جون تو (آها) میرم قربون تو
  می گی جون خودت ببر زبونتو

  آ...

  هی می گم خانوم کجا؟!
  (هی خانوم کجا کجا؟!)
  دوست دارم به خدا
  (دوست دارم به خدا)
  هی خانوم یواش یواش
  (هی خانوم یواش یواش)
  با ما اینجوری نباش (2X)

  با کسی جز تو راه نمی آم
  (با کسی جز تو راه نمی آم)
  تورو می خوام و کوتاه نمی آم
  (تورو می خوام و کوتاه نمی آم)

  اونی که من می خوام همونی
  خودتم اینو خوب می دونی
  کسی رو جز تو دوست ندارم
  اینومی تونی تو نگام بخونی

  امان از اون چشات از اون قد و بالات
  ببین چطور دلم افتاده به پات
  می گم به جون تو میرم قربون تو
  می گی جون خودت ببر زبونتو

  آ...

  هی می گم خانوم کجا؟!
  (هی خانوم کجا کجا؟!)
  دوست دارم به خدا
  (دوست دارم به خدا)
  هی خانوم یواش یواش
  (هی خانوم یواش یواش)
  با ما اینجوری نباش (2X)

  می آی از این ورا گذری
  دل و هرجا بخوای می بری
  یه روی خوش نشون نمی دی
  منو می کشی با این دلبری

  امان از اون چشات از اون قد و بالات
  ببین چطور دل من افتاده به پات
  می گم به جون تو میرم قربون تو
  می گی به جون خودت ببر زبونتو

  آ...

  هی می گم خانوم کجا؟!
  (هی خانوم کجا کجا؟!)
  دوست دارم به خدا
  (دوست دارم به خدا)
  هی خانوم یواش یواش
  (هی خانوم یواش یواش)
  با ما اینجوری نباش (2X)


  می آی از این ورا گذری
  دل و هرجا بخوای می بری
  یه روی خوش نشون نمی دی
  منو می کشی با این دلبری

  (می آی از این ورا گذری
  دل و هرجا بخوای می بری
  یه روی خوش نشون نمی دی
  منو می کشی با این دلبری)

  امان از اون چشات از اون قد و بالات
  ببین چطور دلم افتاده به پات
  می گم به جون تو (آها) میرم قربون تو
  می گی جون خودت ببر زبونتو

  آ...

  هی می گم خانوم کجا؟!
  (هی خانوم کجا کجا؟!)
  دوست دارم به خدا
  (دوست دارم به خدا)
  هی خانوم یواش یواش
  (هی خانوم یواش یواش)
  با ما اینجوری نباش (2X)دانلود آهنگ جون خودت گروه بلک کتس
به اشتراک گذاری آهنگ جون خودت

Suggest Correction of Jooneh Khodet Name or Credits