مریم

  متن آهنگ مریم

  مریم ای گل قشنگم
  مریم ای خوش آب و رنگم
  مریم ای گل امیدم
  مریم ای تویی نویدم

  مریم ای تو گل نازم
  مریم ای محرم رازم
  مریم ای تو گل عشقی
  تورو هر لحظه نیازم

  میگم دوستت دارم دوستت دارم بازم دوباره
  میگم دارم دوستت دارم دوستت دارم این افتخاره
  بگو دوستم داری دوستم داری آروم بگیرم
  بگو دوستم داری دوستم داری تا که نمیرم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  واسه من تو نازنینی واسه من تو بهترینی

  میگم دوستت دارم دوستت دارم بازم دوباره
  میگم دارم دوستت دارم دوستت دارم این افتخاره
  بگو دوستم داری دوستم داری آروم بگیرم
  بگو دوستم داری دوستم داری تا که نمیرم


  مریم ای گل قشنگم
  مریم ای خوش آب و رنگم
  مریم ای گل امیدم
  مریم ای تویی نویدم
  مریم ای توگل نازم
  مریم ای محرم رازم
  مریم ای توگل عشقی
  تورو هر لحظه نیازم

  میگم دوستت دارم دوستت دارم بازم دوباره
  میگم دارم دوستت دارم دوستت دارم این افتخاره
  بگو دوستم داری دوستم داری آروم بگیرم
  بگو دوستم داری دوستم داری تا که نمیرم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  بیا با هم دیگه قصه یکرنگی بخونیم
  بیا در این ره عاشق و معشوق بمونیم

  واسه من تو نازنینی واسه من تو بهترینی


  میگم دوستت دارم دوستت دارم بازم دوباره
  میگم دارم دوستت دارم دوستت دارم این افتخاره
  بگو دوستم داری دوستم داری آروم بگیرم
  بگو دوستم داری دوستم داری تا که نمیرم

  میگم دوستت دارم دوستت دارم بازم دوباره
  میگم دارم دوستت دارم دوستت دارم این افتخاره
  بگو دوستم داری دوستم داری آروم بگیرم
  بگو دوستم داری دوستم داری تا که نمیرم

مریم


Download مریم

اشتراک گذاری