نرو نرونرو نرو


  متن آهنگ نرو نرو از حسن شماعی زاده

  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده

  نزدیک غروبم نشده
  حرف تو دروغم نشده
  مریضی دلتنگی ما
  خوب خوب خوبم نشده
  وقتی که خوب شد برو
  خیلی غروب شد برو
  ماه که در اومد برو
  شب که سر اومد برو
  وقتی که دیر شد برو
  دلم اسیر شد برو
  ماه که در اومد برو
  شب که سر اومد برو
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده

  باز نشو نامهربون
  یه ذره بیشتر بمون
  تا دم آخر بمون
  یه ذره بیشتر بمون
  باز نشو نامهربون
  یه ذره بیشتر بمون
  تا دم آخر بمون
  یه ذره بیشتر بمون
  وقتی که دیر شد برو
  دلم اسیر شد برو
  ماه که در اومد برو
  شب که سر اومد برو
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده

  آفتاب که نپریده اون لب بومه تازه
  ماهو کسی ندیده شب به چی چیش می نازه
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  تا شب یه عمری مونده
  نرو نرو دیگه چشمات
  نرو نرو دیگه چشمات
  عقل از سرم پرونده

  باز نشو نامهربون
  یه ذره بیشتر بمون
  تا دم آخر بمون
  یه ذره بیشتر بمون
  باز نشو نامهربون
  یه ذره بیشتر بمون
  تا دم آخر بمون
  یه ذره بیشتر بمون
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زوده
  نرو حالا خیلی زودهدانلود آهنگ نرو نرو حسن شماعی زاده
به اشتراک گذاری آهنگ نرو نرو

Suggest Correction of Naro Naro Name or Credits