قسمقسم


  متن آهنگ قسم از مهستی

  قسم به های های گریه هامون
  قسم به های های گریه هامون
  قسم به لرزیدنهای دلامون
  نرو نرو نرو
  قسم به هرچی عشق خوب و پاکه
  به عاشقی که مست و سینه چاکه
  به عابدی که پیشونیش رو خاکه
  نرو نرو نرو
  قسم به اون پرستو
  که بالشو شکستن
  به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن
  به اون کبوتران که دور حرم نشستن
  نرو نرو نرو
  دیگه نرو نرو نرودانلود آهنگ قسم مهستی
به اشتراک گذاری آهنگ قسم

Suggest Correction of Ghasam Name or Credits