قسم

  متن آهنگ قسم

  قسم به های های گریه هامون
  قسم به های های گریه هامون
  قسم به لرزیدنهای دلامون
  نرو نرو نرو
  قسم به هرچی عشق خوب و پاکه
  به عاشقی که مست و سینه چاکه
  به عابدی که پیشونیش رو خاکه
  نرو نرو نرو
  قسم به اون پرستو
  که بالشو شکستن
  به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن
  به اون کبوتران که دور حرم نشستن
  نرو نرو نرو
  دیگه نرو نرو نرو

قسم


Download قسم

اشتراک گذاری