خالی

  متن آهنگ خالی

  من ، خالی از عاطفه و خشم
  خالی از خویشی و غربت
  گیج و مبهوت بین بودن و نبودن
  عشق ، آخرین همسفر من
  مثل تو منو رها کرد
  حالا دستام مونده و تنهایی محض
  ای دریغ از من ، که بیخود مثل تو
  گم شدم، گم شدم تو ظلمت تن
  ای دریغ از تو، که مثل عکس عشق
  هنوزم داد می زنی تو آیینه ی من
  وای ، گریه مون هیچ ، خنده مون هیچ
  باخته و برنده مون هیچ
  تنها آغوش تو مونده ، غیر از اون هیچ
  ای ، ای مثل من تک و تنها
  دستامو بگیر که عمر رفت
  همه چی تویی ، زمین و آسمون هیچ
  در تو می بینم ، همه بود و نبود
  بیا پر کن منو ای خورشید دلسرد
  بی تو می میرم ، مثل قلب چراغ
  نور تو بودی ، کی منو از تو جدا کرد

خالی


Download خالی

اشتراک گذاری