دل دیوونهدل دیوونه


  متن آهنگ دل دیوونه از آزیتا

  من دلی دیوونه دارم که زبون سرش نمیشه
  هرچی میگم عشق دروغه ولی باورش نمیشه
  آه و ناله شده کارم اشک بیهوده میـبارم
  دل ساده شده عاشق چه کنم چاره ندام
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  ای خدا من با دلم چه کار کنم
  کجا از دستش آخه فرار کنم
  نه میشه از سینه بیرونش کنم
  نه دوایی تا که درمونش کنم
  بهتره که بسوزه تا دیگه عاشق نشه
  واسه من این بی زبون آیینه ی دق نشه
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  من دلی دیوونه دارم که زبون سرش نمیشه
  هرچی میگم عشق دروغه ولی باورش نمیشه
  آه و ناله شده کارم اشک بیهوده میـبارم
  دل ساده شده عاشق چه کنم چاره ندام
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم

  ای خدا من با دلم چه کار کنم
  کجا از دستش آخه فرار کنم
  نه میشه از سینه بیرونش کنم
  نه دوایی تا که درمونش کنم
  بهتره که بسوزه تا دیگه عاشق نشه
  واسه من این بی زبون آیینه ی دق نشه
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم
  عاقبت به دام عشق من گرفتار شدم
  با غم و رنج و بلا روز و شب یار شدم
  .......دانلود آهنگ دل دیوونه آزیتا
به اشتراک گذاری آهنگ دل دیوونه

Suggest Correction of Deleh Divooneh Name or Credits