نا امید

  متن آهنگ نا امید

  من از روز ازل دیوونه بودم
  همیشه عاشق میخونه بودم
  به دل عشقی به سر شوری نداشتم
  رفیق ساقی و پیمونه بودم
  تا دنیا برقراره دل من شوره زاره
  نه امیدی به ابری که بارونی بباره
  که بارونی بباره....

  بهار زندگیم رنگ خزونه
  ز چشمم سیل اشک هر شب روونه
  خداوندا به فریاد دلم رس
  که این بیچاره ی ناکام جوونه
  تا دنیا برقراره دل من شوره زاره
  نه امیدی به ابری که بارونی بباره
  که بارونی بباره....

  میترسم عاقبت در گوشه ای تنها بمیرم
  از این دنیای فانی کام دل آخر نگیرم
  اگه روزی شود درهای خوشبختی به روم باز
  بمونم بال و پر بسته نتونم پر بگیرم
  تا دنیا برقراره دل من شوره زاره
  نه امیدی به ابری که بارونی بباره
  که بارونی بباره....

  من از روز ازل دیوونه بودم
  همیشه عاشق میخونه بودم
  به دل عشقی به سر شوری نداشتم
  رفیق ساقی و پیمونه بودم
  تا دنیا برقراره دل من شوره زاره
  نه امیدی به ابری که بارونی بباره
  تا دنیا برقراره دل من شوره زاره
  نه امیدی به ابری که بارونی بباره
  .....

نا امید


Download نا امید

اشتراک گذاری