دارم می رم به تهران

  متن آهنگ دارم می رم به تهران

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  ناز من بهار میاد
  گل به سبزه زار میاد
  وامیشن جوونه ها
  دلم پر از بهونه ها
  بعد اون جدایی ها
  عشق به من گفت که بیا
  عشق به من گفت که بیا

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  به هوای یار میرم
  وای که چه بیقرار میرم
  به خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرم
  واسه بوی کوچمون تنگه دلم تنگه دلم
  واسه محلمون تنگه دلم تنگه دلم

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

  میدونم از پنجره چقدر قشنگه منظره
  دوباره زنده میشه برام هزار تا خاطره
  من و یار مست بهار دست به دست تو کوچه ها
  یاد اون روزها به خیر که یادشون قشنگتره

  ای بهارای آسمون
  عیدی میدم به خونمون
  داد میزنم ای جان ای جان ای جان
  دارم میرم به تهران
  دارم میرم به تهران

دارم می رم به تهران


Download دارم می رم به تهران

اشتراک گذاری