دروغگودروغگو


  متن آهنگ دروغگو از منصور

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو

  بدجوری تنها موندی تو این شبای جادو
  دوروغگو

  آهای آهای دوروغگو بگو ستاره هات کو

  بدجوری تنها موندی تو این شبای جادو

  میون این شولوغی ٬ فکر کدوم دروغی

  که گیج و بی قراری ٬ ساکت و بی فروغی

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو

  دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو

  دوروغگو


  دنیا دیگه دنیای دو رنگی و دروغ نیست
  آخره خط رسیدی دور و برت شلوغ نیس
  هیچ کسیر و نداری سر روی شونش بذاری
  قصّه دیگه تموم شد بابا کجای کاری
  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو

  دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو

  دوروغگو

  همش سکوت و سایه
  بی عشق و بی اراده
  خندم می گیره از این
  شبای بی شراره

  تویی و دنیایی زرد
  نه شب داری نه شبگرد
  فراری شد هر کی که
  یه لحظه باورت کرد

  دوروغ نگو ٬ دوروغگو

  بسه دیگه دوروغگو
  هیچ کسی ر و نداری سر روی شونش بذاری
  قصّه دیگه تموم شد بابا کجای کاری


  بدجوری تنها موندی تو این شبای جادودانلود آهنگ دروغگو منصور
به اشتراک گذاری آهنگ دروغگو

Suggest Correction of Dooroogh Goo Name or Credits