صبح امیدصبح امید


  متن آهنگ صبح امید از مرضیه

  ای ماه من، ای فروغ شب های من
  ای روشن از، نور عشقت دنیای من
  روشن تر از صبح امید زندگی
  رخش آن بُوَد چهر تو ای زیبای من
  ای مظهر عشق و صفا
  دارم به دل مهر تو را

  عاشقم، من ز جان پروا ندارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  ای نگارم، ای نگارم
  ای فروغ زندگانی
  صبح امید جوانی
  درد و درمانم تویی تو
  جان به راهت می گذارم
  دل به دستت می سپارم
  تا نگهبانم تویی تو

  بازآ مگر شبی، با مِی سحر کنیم
  از راه عاشقان، ما هم گذر کنیم

  عاشقم، من ز جان پروا ندارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  ای نگارم، ای نگارم
  ای فروغ زندگانی
  صبح امید جوانی
  درد و درمانم تویی تو
  جان به راهت می گذارم
  دل به دستت می سپارم
  تا نگهبانم تویی تو

  ای ماه من، ای فروغ شب های من
  ای روشن از، نور عشقت دنیای من
  روشن تر از صبح امید زندگی
  رخش آن بُوَد چهر تو ای زیبای من
  ای مظهر عشق و صفا
  دارم به دل مهر تو رادانلود آهنگ صبح امید مرضیه
به اشتراک گذاری آهنگ صبح امید

Suggest Correction of Sobheh Omid Name or Credits