چه خوش میگذره امشب

  متن آهنگ چه خوش میگذره امشب

  اومدنت چه شیرین
  چه تلخه رفتن تو
  ای یار نازنینم

  چه خوبه دیدن تو
  عزیز من مهربون
  تو که دیگه نیستی مهمون
  زوده برای رفتن
  یه ذره بیشتر بمون(2)

  نرو نرو اگه بری جات خالیه
  بمون بمون یک شب جنجالیه(2)

  دعا کن نره امشب
  دل عاشق تره امشب
  چه خوش میگذره امشب
  چه خوش میگذره خوش میگذره خوش میگذره امشب(2)

  تازه سر شبه باز
  امشب شب عاشقاس
  تا به سپیده ی صبح
  بزن و بکوبی بر پاس

  عزیز من مهربون
  تو که دیگه نیستی مهمون
  زوده برای رفتن
  یه ذره بیشتر بمون(2)

  نرو نرو اگه بری جات خالیه
  بمون بمون یک شب جنجالیه(2)

  دعا کن نره امشب
  دل عاشق تره امشب
  چه خوش میگذره امشب
  چه خوش میگذره خوش میگذره خوش میگذره امشب(2)

  اومدنت چه شیرین
  چه تلخه رفتن تو
  ای یار نازنینم
  چه خوبه دیدن تو
  عزیز من مهربون
  تو که دیگه نیستی مهمون
  زوده برای رفتن
  یه ذره بیشتر بمون(2)

  نرو نرو اگه بری جات خالیه
  بمون بمون یک شب جنجالیه(2)

  دعا کن نره امشب
  دل عاشق تره امشب
  چه خوش میگذره امشب
  چه خوش میگذره خوش میگذره خوش میگذره امشب(2)

چه خوش میگذره امشب


Download چه خوش میگذره امشب

اشتراک گذاری