عروس دریاعروس دریا


  متن آهنگ عروس دریا از پوران

  مثال تور ماهیها تار دلم زهم گسسته
  میخوام بگیرم دومنش با این دو دست پینه بسته

  دلم میون سینه ام به خون نشسته
  مثال قایقهای پیر تنم شکسته  دل زدستم گله داره من ز دست دل شکایت
  نتوونم پیش یارم غم دل کنم حکایت

  ای آسمون بی ستاره با دل من کن مدارا
  بهم مزن دگر دوباره آشیون عشق ما را
  ..................
  مثال تور ماهیها تار دلم زهم گسسته
  میخوام بگیرم دومنش با این دو دست پینه بسته

  دلم میون سینه ام به خون نشسته
  مثال قایقهای پیر تنم شکسته


  دل زدستم گله داره من ز دست دل شکایت
  نتوونم پیش یارم غم دل کنم حکایت

  ای آسمون بی ستاره با دل من کن مدارا
  بهم مزن دگر دوباره آشیون عشق ما را

  ارسال از Jahan moayediدانلود آهنگ عروس دریا پوران
به اشتراک گذاری آهنگ عروس دریا

Suggest Correction of Name or Credits