سر اومد زمستونسر اومد زمستون


  متن آهنگ سر اومد زمستون از نیما مسیحا

  سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخه خورشید باز اومد و شب شد گریزون
  گل سرخه خورشید باز اومد و شب شد گریزون

  کوها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل گل گل آفتابو میکارن
  تو کوها دارن گل گل گل آفتابو میکارن

  تویه کوهستون دلش بیداره عطر گل و گندم داره میاره
  تویه سینش جان جان جان تویه سینش جان جان جان

  یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره
  یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

  شعر آهنگ جدید نیما مسیحا سر اومد زمستون

  سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخه خورشید باز اومد و شب شد گریزون
  گل سرخه خورشید باز اومد و شب شد گریزون

  لبش خنده ی نور دلش شعله ی شور صداش چشمه و یادش آهوی جنگله دور
  صداش چشمه و یادش آهوی جنگله دور
  ارسال از بابکدانلود آهنگ سر اومد زمستون نیما مسیحا
به اشتراک گذاری آهنگ سر اومد زمستون

Suggest Correction of Name or Credits