فوفو


  متن آهنگ فو از شاهین نجفی

  اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن
  نفس حبث و ترس موندت از بس
  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من
  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من

  تو شاهد شب و تب و تاب منی
  تو شب نارفیقی،تو مهتاب منی
  تو شاهد شب و تب و تاب منی
  تو شب نارفیقی،تو مهتاب منی
  اونقدر قلبم قبره
  اونقدر قلبم قبره
  اونقدر قلبم قبره
  اونقدر قلبم قبره
  اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن
  نفس حبث و ترس موندن از بس
  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من
  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من
  تو گوش من،تو گوش من،تو گوش من
  تو گوش من،تو گوش من،تو گوش من
  تو گوش من،تو گوش من،تو گوش من
  تو گوش من،تو گوش من،تو گوش من
  تو گوش من
  کدوم لیلی مثل تو مجنون بود
  مجنون تویی،تویی علّت وجود
  تو اون کوهی که باد به تو تکیه کرد
  با اسم تو تفصیر شده واژه درد
  قدقامت صلاتی رو لب من، به حرمت حضور تو بی واهمه
  بی واهمه، بی واهمه، بی واهمه،
  بی واهمه، بی واهمه، بی واهمه،
  بی واهمه، بی واهمه، بی واهمه،
  بی واهمه، بی واهمه، بی واهمه،

  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من
  تو تنهایی هاتو بزار رو دوش من
  صدای تو لالایی میشه تو گوش من

  ارسال از ر.رستمیدانلود آهنگ فو شاهین نجفی
به اشتراک گذاری آهنگ فو

Suggest Correction of Name or Credits