دوست دارمدوست دارم


  متن آهنگ دوست دارم از آزیتا

  من پر از حرفای تازه تو برام سنگ صبوری
  من یه قله زیر ابرم تو برام طلوع نوری
  آسمون چشمای تو رنگ صبحه رنگ گلهاست
  دیدنی مثل یه جنگل خواستنی مانند رویاست
  خواستنی مانند رویاست

  شبا از صدای نرم پای تو می شکفه روی گلای اطلسی
  تو غنیمتی مثل نفس زدن همیشه برای من مقدسی

  در دل تیره شبهام تو ستاره ای ستاره
  چشم تو چراغ روشن بوی ارمغان میاره
  راز شعرای نگفتم اسم تو باشه همیشه
  یه عمری در انتظاره مانده ام به پشت شیشه

  شبا از صدای نرم پای تو می شکفه روی گلای اطلسی
  تو غنیمتی مثل نفس زدن همیشه برای من مقدسی

  من پر از حرفای تازه تو برام سنگ صبوری
  من یه قله زیر ابرم تو برام طلوع نوری
  آسمون چشمای تو رنگ صبحه رنگ گلهاست
  دیدنی مثل یه جنگل خواستنی مانند رویاست
  خواستنی مانند رویاست
  خواستنی مانند رویاست
  خواستنی مانند رویاست
  خواستنی مانند رویاستدانلود آهنگ دوست دارم آزیتا
به اشتراک گذاری آهنگ دوست دارم

Suggest Correction of Dooset Daram by Azita Name or Credits