یه لحظه

  متن آهنگ یه لحظه

  من ازت نمی گذرم...

  من ازت نمی گذرم دنبالتم یکسره
  محاله بدون تو یه لحظه خوش بگذره
  هرجایی پا به پات میام نبض منه تو دستات
  هرجا من کم میارم هولم میدی با حرفات
  من ازت نمی گذرم چون تو دلم نشستی
  اون که من منتظرش بودم یه عمر تو هستی
  به این در اون در زدم الان تو روبرومی
  همه دنیامو میدم تو زندگیم بمونی

  خام حرفات میشم دست و دلم برات می لرزه
  جون منی شما لبخند بزن یه لحظه
  تو می تونی فقط شادی برام بیاری
  همیشه واسم سنگ تموم می ذاری
  خام حرفات میشم دست و دلم برات می لرزه
  جون منی شما لبخند بزن یه لحظه
  تو می تونی فقط شادی برام بیاری
  همیشه واسم سنگ تموم می ذاری

  این یعنی عاشق شدن دیگه نیار بهونه
  ماها وابسته همیم این یعنی کار تمومه
  توهم یه حرفی بزن از تب و تابت برام
  بگو احساستو شاید از این حال در آم
  بگو احساستو شاید از این حال در آم

  خام حرفات میشم دست و دلم برات می لرزه
  جون منی شما لبخند بزن یه لحظه
  تو می تونی فقط شادی برام بیاری
  همیشه واسم سنگ تموم می ذاری
  خام حرفات میشم دست و دلم برات می لرزه
  جون منی شما لبخند بزن یه لحظه
  تو می تونی فقط شادی برام بیاری
  همیشه واسم سنگ تموم می ذاری

یه لحظه


Download یه لحظه

اشتراک گذاری