دافی جون

  متن آهنگ دافی جون

  دافی جون فدا سر من و لب اون
  چقدر به هم میان من و اون
  میاد پیشم میره بالا ضربان قلبم
  پیشم می شینی نی نی نی
  خودتو سکسی می کنی نی نی نی
  چقدر شیرینی نی نی نی
  شدی مثل برانا
  جلو بربچه بلک کتز
  دستا بالا رو بچرخ
  برو بده به راست و به چپ
  بچسب بهم تو یه کم
  جلو بربچه بلک کتز
  دست دست بالا رو به چرخ
  برو بده به راست و به چپ
  بچسب بهم تو
  تو تکی تو تکی تو نمکی
  تو تکی تو تکی تو نمکی
  بلند شو تو حالا
  تکون بدش پایین و بالا
  بزن شاد تو خط و بالا
  مال خود منی ناکس!
  دافی جون فدا سر من و لب اون
  چقدر به هم میان من و اون
  میاد پیشم میره بالا ضربان قلبم
  پیشم می شینی نی نی نی
  خودتو سکسی می کنی نی نی نی
  چقدر شیرینی نی نی نی
  شدی مثل برانا
  تو هم منو که می خوای
  هرجا بخوام تو میای
  هرکی منو با تو ببینه
  نینا نانی نیا نی نای
  تو هم منو که می خوای
  هرجا بخوام تو میای
  هرکی منو با تو ببینه
  میگه تو تکی تو تکی تو نمکی
  تو تکی تو تکی تو نمکی
  بلند شو تو حالا
  تکون بدش پایین و بالا
  بزن شاد تو خط و بالا
  مال خود منی ناکس!
  دافی جون فدا سر من و لب اون
  چقدر به هم میان من و اون
  میاد پیشم میره بالا ضربان قلبم
  پیشم می شینی نی نی نی
  خودتو سکسی می کنی نی نی نی
  چقدر شیرینی نی نی نی
  شدی مثل برانا

دافی جون


Download دافی جون

اشتراک گذاری