دوستت دارمدوستت دارم


  متن آهنگ دوستت دارم از نلی

  به و سعت ایینه ها قد همه اسمونا
  مثل تولد بهار قشنگترین فصل خدا
  دوست دارم دوست دارم
  یه روز بدنیا اومدم چن تا بهار ازم گذشت
  هرچی که یادم میومد رفتو دوباره بر نگشت
  تو باغ زیبای بلور یه شب تو رو تو خواب دیدم
  خون توی صورتم دوید اسمتو وقتی شنیدم
  حالا گذشته اونروزا
  برفی شدن روزای ما
  یه روزی ما جداشدیم
  یه بومو دو هوا شدیم
  دیگه تمومه راه من
  خسته شده نگاه من
  به اخر خط رسیدم اما به جز تو ندیدم
  دوست دارم دوست دارم

  به و سعت ایینه ها قد همه اسمونا
  مثل تولد بهار قشنگترین فصل خدا
  دوست دارم دوست دارم
  یه روز بدنیا اومدم چن تا بهار ازم گذشت
  هرچی که یادم میومد رفتو دوباره بر نگشت
  تو باغ زیبای بلور یه شب تو رو تو خواب دیدم
  خون توی صورتم دوید اسمتو وقتی شنیدم
  حالا گذشته اونروزا
  برفی شدن روزای ما
  یه روزی ما جداشدیم
  یه بومو دو هوا شدیم
  دیگه تمومه راه من
  خسته شده نگاه من
  به اخر خط رسیدم اما به جز تو ندیدم
  دوست دارم دوست دارم

  به و سعت ایینه ها قد همه اسمونا
  مثل تولد بهار قشنگترین فصل خدا
  دوست دارم دوست دارم
  به و سعت ایینه ها قد همه اسمونا
  مثل تولد بهار قشنگترین فصل خدا
  دوست دارم دوست دارمدانلود آهنگ دوستت دارم نلی
به اشتراک گذاری آهنگ دوستت دارم

Suggest Correction of Dostet Daram Name or Credits