شرم و شکایتشرم و شکایت


  متن آهنگ شرم و شکایت از حمیرا

  چگونه شکایت نکنم از دوری یار
  نمانده دگر یک ذره بدلآرام و قرار

  چگونه مگر بردرگه تو یا رب گنهم
  که اشکهای من بارد شب و روز چون ابربهار

  خدایا مگر سنگ صبورمکه از شهر و از یارم بدورم

  بگو یا رب بگو با من
  کی این جدائی سر میاد از یار من خبر میاد
  کی این جدائی سر میاد شب میرهو سحر میاد

  چه پر پر شد گل گلزاردلوروزگار من
  نمی روید غنچه های امید در بهار من

  خدایا چه شبها به حال تمنا دعا کردم
  زدرد جدائی به درگه تو گریه ها کردم

  بگو یا رب بگو با من
  کی این جدائی سر میاد از یار من خبر میاد
  کی این جدائی سر میادشب میره سحر میاددانلود آهنگ شرم و شکایت حمیرا
به اشتراک گذاری آهنگ شرم و شکایت

Suggest Correction of Sharm O Shekayat by Homeyra Name or Credits