دیار عاشقادیار عاشقا


  متن آهنگ دیار عاشقا از ایمان سیاه پوشان

  اومده فصل بهار
  توی دشت و گلزار
  تو دیار عاشقا گل همیشه میخوام
  اومده فصل بهار
  توی دشت و گلزار
  تو دیار عاشقا گل همیشه میخوام
  بوی عطر یار اومد
  دوباره بهار اومد
  بوی عطر یار اومد
  دوباره بهار اومد
  قاصد بهار میگه زمینها چمن شده
  بر سر خاک جنوب سبزه پیراهن شده
  بوی عطریاراومد
  دوباره بهاراومد
  بوی عطریاراومد
  دوباره بهاراومد
  اومده فصل بهار
  توی دشت وگلزار
  تو دیار عاشقا گل همیشه میخوام
  پیرمرد ماهیگیر میگه شکر این خدا
  توی نوروز و بهار میرسه روزی ما
  بوی عطر یار اومد
  دوباره بهار اومد
  بوی عطر یار اومد
  دوباره بهار اومددانلود آهنگ دیار عاشقا ایمان سیاه پوشان
به اشتراک گذاری آهنگ دیار عاشقا

Suggest Correction of Diare Ashegha Name or Credits