هوار

  متن آهنگ هوار

  من دارم بهار بهار می بازم به روزگار
  دلمو ورق ورق صدامو هوار هوار

  من دارم بهار بهار می بازم به روزگار
  دلمو ورق ورق صدامو هوار هوار

  می مونم صبور صبور می شکنم غرور غرور
  آخ که زندگیمو من می بازم کرور کرور

  من دارم داغون می شم زیر این سقف خراب
  چی میخوای تو از جونم جون یا مفت واسه خواب

  به تو که فکر می کنم توی قلبم آتیشه
  دردم آروم نمیشهپهلوهام تیر میکشه

  ساعتم میشکنه باز تو قمارلحظه هاش
  تا مثل برگ خزون نریزم یواش یواش

هوار


ارسال آهنگ هوار

اشتراک گذاری