فردا مال ماستفردا مال ماست


  متن آهنگ فردا مال ماست از گروه آریان

  صدا کن ماهی تنهای توی تنگ بلور رو
  صدا کن شبنم گلبرگ سپید آرزو رو
  صدا کن کبوتری رو که نشسته زیر بارون
  یا که اون غنچه ی تنها که نشسته توی گلدون

  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست
  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست

  ***

  بذار تا ماهی تنها که تو تنگ غم اسیره
  توی دریای وجود تو دوباره جون بگیره
  بذار از گوشه ی گلدون غنچه ی خسته رها شه
  سر پناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه

  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست
  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست

  ***
  صدا کن ماهی تنهای توی تنگ بلور رو
  صدا کن شبنم گلبرگ سپید آرزو رو
  صدا کن کبوتری رو که نشسته زیر بارون
  یا که اون غنچه ی تنها که نشسته توی گلدون

  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست
  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست

  ***
  بیا و پنجره های رو به فردا ها رو وا کن
  توی آسمون آبی قاصدک ها رو صدا کن
  بگو ای گل که دوباره
  این خزون با تو بهاره
  بگو تا آسمون امشب
  پر شه از ماه و شتاره

  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست
  وقت لبخند گلهاست
  بگو فردا مال ماست
  مال ماست
  مال ماست...دانلود آهنگ فردا مال ماست گروه آریان
به اشتراک گذاری آهنگ فردا مال ماست

Suggest Correction of Farda Male Mas Name or Credits