سپیدهسپیده


  متن آهنگ سپیده از فرشید امین

  غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده
  شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده
  نه یه شب نه دو شب
  هر شب و هر شب شب یلداس
  نمیدونم خدا شبو واسه چی آفریده
  سپیده از اون روز که چشام چشماتو دیده
  نمیدونی دل من چی کشیده
  سپیده سپیده سپیده
  از اون روز که چشام چشماتو دیده
  دیگه خواب شب از سرم پریده
  سپیده


  سپیده تو چشات آینهء نوره
  تو قلبت پاکه و دلت یه دریاست
  تو دنیا از همه کس بی نیازی
  نیاز من به تو قدّ یه دنیاست
  سپیده
  سپیده از اون روز که چشام چشماتو دیده
  نمیدونی دل من چی کشیده
  سپیده سپیده سپیده
  از اون روز که چشام چشماتو دیده
  دیگه خواب شب از سرم پریده
  سپیده


  غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده
  شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده
  نه یه شب نه دو شب
  هر شب و هر شب شب یلداس
  نمیدونم خدا شبو واسه چی آفریده
  سپیده
  از اون روز که چشام چشماتو دیده
  نمیدونی دل من چی کشیده
  سپیده سپیده سپیده
  از اون روز که چشام چشماتو دیده
  دیگه خواب شب از سرم پریده
  سپیده
  سپیده سپیده
  فقط به تو امیده
  نمیدونی نمیدونی دل من چی کشیده
  سپیده سپیده
  فقط به تو امیده
  نمیدونی نمیدونی دل من چی کشیده
  سپیدهدانلود آهنگ سپیده فرشید امین
به اشتراک گذاری آهنگ سپیده

Suggest Correction of Sepideh Name or Credits