نفس نفس

  متن آهنگ نفس نفس

  دور از کنارت دور از روزگارت
  باشم نباشم هستم موندگارت
  می خوام بدونی هرجا بی تو باشم
  هرگز محاله از فکرت جدا شم
  از فکرت جدا شم
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که مثل دعا روی لب های منی
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که زندگیم و همه فردای منی

  دور از دیارت دور از عشق و حالت
  هرجا که هستم هستم با خیالت
  شب رو سحر کن با خیال راحت
  بدون که با توام من تا روز قیامت
  تا روز قیامت
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که مثل دعا روی لب های منی
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که زندگیم و همه فردای منی

  عشق تو یه دونه عشق از آسمونه
  شب ها تو چشمات عالم کهکشونه
  هرجا که تو هستی خطه من همونه
  توی سرمای قلبم مثل ظهر تابستونه
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که مثل دعا روی لب های منی
  نفس نفس می زنم و خودمو می رسونم
  به معبد چشمای تو تا عبادت بکنم
  تورو که دنیای منی تو نفس های منی
  تو که زندگیم و همه فردای منی

نفس نفس


Download نفس نفس

اشتراک گذاری