عروسی تو

  متن آهنگ عروسی تو

  ما ما ما ما ...
  ما ما ما ما ...
  ماتیک ماتیک ما ...

  lipooooooooooooouii--------------uoi
  یادت میاد بچگی ها، اتاق اسباب بازی ها
  رنگ کردن صورتکا تو دفتر نقاشیا
  لی لی و گرگم به هوا تو کوچه ی اقاقیا
  چه زود گذشت چه زود گذشت بچگیها !

  بزرگ شدیم کنار هم
  دوستای خوب برای هم
  امروز شدیم ساقدوش تو
  ایستاده دوش به دوش تو
  ایستاده دوش به دوش تو

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  ما ما ما ما ...
  ما ما ما ما ...

  با عرض سلام شهبالم
  امشب مهمونم و خیلی خوشحالم
  دوماد از دوستای خوب بچگیمه
  اون تنها رفیق روزای زندگیمه
  از بچگی تا حالا همدمشم
  امشب عروسیشه من Best Man شم
  پدر مادر عروس دلواپسن
  نکنه به مهمونا خوب نرسن
  ساقدوشا دور هم حلقه زدن
  هی با هم پچ پچ می کنن و حرف می زنن
  عروس داماد می رقصن Cheek to cheek اند
  هر دو تاشون رو ببین شیک و پیکن
  موزیک داغ داغه ریتمش Funky یه
  بذار برم ببینم ارکستر کیه ؟!
  !!! Wow
  Silhouett, Black Cats و مارتیکه !

  Excuse me آقا رو صورتتون جای ماتیکه !
  ماتیکه ؟!
  ! Oh My God

  ماتیک رو لبای تازه عروس
  سرخ مثه یه گل آتیشه
  چشمای هراسون شاخ دوماد
  عاشق آب و رنگ مهتابیشه
  تیپ تاپ می زنه قلب عروس
  نکنه که داره خواب می بینه
  تیک تیک ساعت کنج اتاق
  از باغ لحظه ها گل می چینه

  ما ما ما ما ...
  ما ما ما ما ...

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  ما ما ما ما ...
  ما ما ما ما ...

  بزرگ شدیم کنار هم
  دوستای خوب برای هم
  امروز شدیم ساقدوش تو
  ایستاده دوش به دوش تو
  ایستاده دوش به دوش تو

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  امشب عروسی توه
  چشما به دنبال توه
  حلقه ی زرد عاشقی
  زیور دستای توه

  ما ما ما ما ...
  ما ما ما ما ...

عروسی تو


Download عروسی تو

اشتراک گذاری