حلهحله


  متن آهنگ حله از قیصر

  حله حله
  حله حله
  حله حله
  حله حله
  حله حله
  حله حله
  حله حله

  جواهر نخریدم
  زمرد نخریدم
  حله حله گفتم
  تو همه محله گفتم
  با تو حله گفتم
  تو همه محله گفتم
  هرچی که خواستی بله گفتم
  هرچی که خواستی حله گفتم
  با تو ای نور چشام حله
  همه مشکلام حله

  اون همه غم داشتم
  عشقتو کم داشتم
  تا تورو دیدم گل امیدو
  توی باغ دل کاشتم
  اون همه غم داشتم
  عشقتو کم داشتم
  تا تورو دیدم گل امیدو
  توی باغ دل کاشتم
  حله حله گفتم
  تو همه محله گفتم
  با تو حله گفتم
  تو همه محله گفتم

  گفتم حله حله
  حل شد مشکلاتم
  هم دورت بگردم و
  هم سپر بلاتم
  وقتی تو با منی
  اشکامو دامنی
  دیگه دنیا رو دارم
  هم دیروز و هم امروز و
  هم فردا رو دارم
  حله حله گفتم
  تو همه محله گفتم
  با تو حله گفتم
  تو همه محله گفتم
  هرچی که خواستی بله گفتم
  هرچی که خواستی حله گفتم
  با تو ای نور چشام حله
  همه مشکلام حلهدانلود آهنگ حله قیصر
به اشتراک گذاری آهنگ حله

Suggest Correction of Halle by Gheysar Name or Credits