ناز پری

  متن آهنگ ناز پری

  توی قاب دو چشم تو
  هوای عشق میبینم باز
  دلم تنگه برای تو
  بیا با من بخون آواز
  تو آسمون عشق ما
  ستاره میزنه سوسو
  واسه دیدن روی تو
  نداره ماه عالم رو
  آره میتونی نازپری
  مشت منو وا کنی
  جواب سوال عشقو
  با بوسه پیداکنی
  راز دلو پنهون نکن
  بگو که دوستم داری
  عشق منو حاشانکن
  اینکه نداره کاری
  اینکه نداره کاری

  بذار حس بکنم عشقو
  باذره ذره قلبم
  گرفته آسمون دل
  بذار آفتابی شه کم کم
  بذار سکه شانس من
  تو آسمون بگرده باز
  شاید قرعه عشق تو
  زدو به نام من افتاد
  آره بگو بگو نازپری
  چقدرتو دوستم داری
  عشق منو حاشا نکن
  اینکه نداره کاری
  اینکه نداره کاری

  بیاکه با خنده هات
  دلمو باز کنی
  خالی این خونه رو
  پر آواز کنی
  تموم زندگیمو بپای تومیریزم
  تاتوبشی عشقمو
  واسه من ناز کنی
  گلهای زنبق ویاس
  سر رات میریزم
  یه دنیارو نمیدم
  به تار موت عزیزم
  بگو بگو بگو نازپری
  چقدرتو دوستم داری
  عشق منو حاشا نکن
  اینکه نداره کاری
  اینکه نداره کاری

  بیاکه با خنده هات
  دلمو باز کنی
  خالی این خونه رو
  پر آواز کنی
  تموم زندگیمو بپای تومیریزم
  تاتوبشی عشقمو
  واسه من ناز کنی
  گلهای زنبق ویاس
  سر رات میریزم
  یه دنیارو نمیدم
  به تار موت عزیزم
  بگو بگو بگو

  بگو بگو بگو نازپری
  چقدرتو دوستم داری
  عشق منو حاشا نکن
  اینکه نداره کاری

ناز پری


Download ناز پری

اشتراک گذاری