ادعا

  متن آهنگ ادعا

  از همه دنیا گوش و دل بریدو تمام زندگی رو اتش کشیدو
  تنها تو رو داشت و یه لحظه خو کرد دست تمام زندگی رو روکرد

  مثل دوباره بودنای تازه یه حس خوب و کشف حله رازه
  سرخوش لبخند خدای خوبم تازگیه غروبه بی طلوعم

  من نمیخوام و نمیتونم تو رو از یاد ببرم
  با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم

  تو پرو باله منی نازنین حاله منی
  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم

  من نمیخوام و نمیتونم تو رو از یاد ببرم
  با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم

  تو پرو باله منی نازنین حاله منی
  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم

  تلخی روز و روزگار تارو خم نشدن تو فصل بی بهارو
  با تو فقط میشه یه ساده طی کرد
  گله ی بی مغزو حسود و هی کرد

  شعر و شعور و شب پر ترانه
  خنده بی منت و بی بهانه

  تنها توی نگاه تو صدا کرد
  با تو فقط میشه یه ادعا کرد

  من نمیخوام و نمیتونم تو رو از یاد ببرم
  با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم

  تو پرو باله منی نازنین حاله منی
  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم

  من نمیخوام و نمیتونم تو رو از یاد ببرم
  با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم

  تو پرو باله منی نازنین حاله منی
  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم

ادعا


Download ادعا

اشتراک گذاری