نترس

  متن آهنگ نترس

  از غم داشتی یه روز
  اگه کم داشتی یه روز
  اگه دیدی دنیا خنده هاتو دزدید
  اگه حس کردی خدا
  نیست حواسش بشما
  اگه روزگار بساز تو نرقصید

  برقص من با تو بیدارم نترس
  تنهات نمی ذارم بمون
  از عشق و با من بخون

  برقص من با تو بیدارم نترس
  تنهات نمی ذارم بمون
  از عشق و با من بخون

  برقص ..نترس...بمون...بخون

نترس


Download نترس

اشتراک گذاری