جوونیجوونی


  متن آهنگ جوونی از حسن شماعی زاده

  لالایی می خونم روتو می پوشونم بی ترسو اضطراب با من بری به خواب .

  لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترسو اضطراب با من بری به خواب

  جوونم کن اگه جرم جوونی جوونی کن که پامون گیر باشه

  فقط تقدیره که می شه همیه دعا کن عشقمون تقدیر باشه

  کجایی خالق اون لحظه می شی که من شادم سر نگاهت

  از اینجا هاله ماه رو نگاه کن ببین امشب چقدر ماهه نگاهت .

  تو نزدیکی که دنیا دور می شه آدم با عشق مغرور می شه

  خیالم راحته هستی و هر شب تو آغوش خودم خوابی همیشه .

  لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترس و اضطراب با من بری به خواب .

  آدم بدون روحمی مونه روی آب عادت هر شبه با من بری به خواب .

  لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترسو اضطر اب با من بری به خواب

  من با تو روشنم تنها به من بتاب دست منو بگیر با تو برم به خواب

  جوونم کن اگه جرم جوونی جوونی کن رو رویا پا بزارم

  تو آغاز همین پایان خوبی چرا روزهای قشنگی با تو دارم .

  ببین چشم هامو رو دنیا ببندم بزار چیزی به غیر از تو نبینم

  فقط دور تو می چرخم همیشه

  تو خورشیدی من کل زمینم چجوری پنجره بازه به بیرون تو خوابی ولی بیدار شیشه

  . ببین احساس دیروز من و تو چه احساس قشنگی داره می شه .

  لالایی می خونم روتو می پوشونم بی ترسو اضطراب با من بری به خواب .

  آدم بدون روح می مونه روی آب عادت هر شبو با من بری به خواب

  لالایی می خونم رو تو می پوشونم ابی ترسو اضطراب با من بری به خواب

  من با تو روشنم تنها به من بتاب دست منو بگیر باتو برم به خوابدست منو بگیر با تو برم به خوابدانلود آهنگ جوونی حسن شماعی زاده
به اشتراک گذاری آهنگ جوونی

Suggest Correction of Javooni by Hasan Shamaei Zadeh Name or Credits