باورم کن

  متن آهنگ باورم کن

  ای خوب من ای نازنین
  عشقو توی چشام ببین
  تورو قسم به عشقمون
  نذار بشم تنهاترین

  این عشق ساده منو
  تموم دوست داشتنمو
  تو عمق چشم من ببین
  باور کن احساس منو

  آخه به چه زبونی
  بگم که باورت شه
  دوست دارم عزیزم
  این عشق پاکمو با
  تموم عمر و جونم
  بذار به پات بریزم

  باورم کن نازنین
  باورم کن نازنین
  باورم کن
  تویی ماه رو زمین
  تویی عشق آخرین
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن

  به اون خدای مهربون
  به ماه توی آسمون
  به لحظه های عاشقی
  تورو قسم میدم بمون

  با حرم گرم نفسات
  با اون لطافت نگات
  بذار دوباره تازه شم
  جون بگیرم با خنده هات

  آخه به چه زبونی
  بگم که باورت شه
  دوست دارم عزیزم
  این عشق پاکمو با
  تموم عمر و جونم
  بذار به پات بریزم

  باورم کن نازنین
  باورم کن نازنین
  باورم کن
  تویی ماه رو زمین
  تویی عشق آخرین
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن
  باورم کن

باورم کن


Download باورم کن

اشتراک گذاری