معشوقمعشوق


  متن آهنگ معشوق از شکیلا

  از آلبوم فرشته بانو 2012

  گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
  گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

  سلطان جهانم به چنین روز غلام است
  سلطان جهانم به چنین روز غلام است

  گو شمع میارید در این جمع که امشب
  گو شمع میارید در این جمع که امشب

  در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
  در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است


  در مذهب ما باده حلال است ولیکن،ولیکن
  در مذهب ما باده حلال است ولیکن،ولیکن

  بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
  بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

  از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
  وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
  گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

  سلطان جهانم به چنین روز غلام است
  سلطان جهانم به چنین روز غلام است
  سلطان جهانم به چنین روز غلام استدانلود آهنگ معشوق شکیلا
به اشتراک گذاری آهنگ معشوق

Suggest Correction of Mashoogh by Shakila Name or Credits