خداحافظ بچه (تیتراژ)

  متن آهنگ خداحافظ بچه (تیتراژ)

  همه شهرو به هم می زدم اما
  چقدر پیش تو بی اراده بودم
  دوراست وقتی بلندم کردی از جا
  که از چشم همه افتاده بودم
  نبودی مرد این بازی نبودم
  از این حسی که بین ماست میگم
  گمونم این تمام عشق باشه
  نمی پرسی ولی من راست میگم
  خدا تو می بخشی همه دیروز منو
  تو می دونی حال هر روز منو
  تو می بخشی همه دیروز منو
  تو می دونی حال هر روز منو

  ولی از تو بعیده از تویی که
  خدا رو واسه من تعریف کردی
  سر چی با خودت به هم زدی
  که دوتامونو بلا تکلیف کردی
  یه وقتا باعث آشفتگیمی
  یه وقتا از تو آرامش می گیرم
  به حدی بستگی دارم بهت که
  عذابم میدی و از رو نمی رم
  فقط باید صدا کنیم کسی رو
  که دستش بازه می تونه ببخشه
  خدا خاصیت دستاش اینه
  که بی اندازه می تونه ببخشه
  خدا تو می بخشی همه دیروز منو
  تو می دونی حال هر روز منو
  تو می بخشی همه دیروز منو
  تو می دونی حال هر روز منو
  تو می بخشی
  خدا تو می بخشی
  تو می بخشی همه دیروز منو
  تو می دونی حال هر روز منو

خداحافظ بچه (تیتراژ)


Download خداحافظ بچه (تیتراژ)

اشتراک گذاری