لمسِ خوشبختی

  متن آهنگ لمسِ خوشبختی

  لمس خوشبختی همینه
  این که دستاتو گرفتم
  اینکه دلشوره ندارم
  واسه فردای مبهم
  لمس خوشبختی همینه
  اینکه خیره ای به چشمام
  اینکه آرومم و دیگه از خدا هیچی نمی خوام

  من به یک نگاه تو دلم خوشه
  من به خنده های تو دلم خوشه
  من به اینکه گاهی آهسته بگی همه چیم برای تو دلم خوشه
  من به یک نگاه تو دلم خوشه
  من به خنده های تو دلم خوشه
  من به اینکه گاهی آهسته بگی همه چیم برای تو دلم خوشه

  پیش آرامش چشمات
  زندگی یه جور دیگس
  منم و قشنگی های
  حس یک عشق مقدس
  تو که هستی بی قراره
  مرگ لحظه ها نمیشم
  شادم از باور اینکه
  من دیگه تنها نمیشم
  با تو هر ساعت عمرم
  یه جهان خاطره میشه
  هر چی دیواره به دورم
  ناگهان پنجره میشه
  تو یه رویای عجیبی
  یه ستاره یه نشونی
  واسه من این من مرده
  مثل معجزه می مونی

  من به یک نگاه تو دلم خوشه
  من به خنده های تو دلم خوشه
  من به اینکه گاهی آهسته بگی همه چیم برای تو دلم خوشه
  من به یک نگاه تو دلم خوشه
  من به خنده های تو دلم خوشه
  من به اینکه گاهی آهسته بگی همه چیم برای تو دلم خوشه

لمسِ خوشبختی


ارسال آهنگ لمسِ خوشبختی

اشتراک گذاری