میدونستی که خاک فرش منهمیدونستی که خاک فرش منه


    متن آهنگ میدونستی که خاک فرش منه از معین

    می دونستی که خاک فرش منه رفتی نموندی
    چرا بخت منو تو به سیاهی نشوندی
    می دونستی فقط تو رو دارم رفتی نموندی
    چرا نور امیدو از این خونه پروندیارسال آهنگ میدونستی که خاک فرش منه
به اشتراک گذاری آهنگ میدونستی که خاک فرش منه

Suggest Correction of Midonesti Ke Khak Farsh Mane by Moien Name or Credits