صبر ایوب

  متن آهنگ صبر ایوب

  گفته بودم اگه برگردی دوباره ، غم می ره از دل و تاریکی می میره
  بعد از اون بی تو نشستن ها یه روزی ، دستای سردمو دست تو می گیره
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده

  گفته بودم اگه برگردی می بینی نقش غم ها رو تو آیینه چشمام
  می دونی این جا تو این خونه غمگین ، رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیام
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده

  گفته بودم اگه برگردی می بینی روی این پنجره ها اسم تو مونده
  قصه ی اومدنت باز منو تنها توی این تاریکی شب ها نشونده
  بی تو موندن لحظه ی جبر منه ، صبر ایوب زمان صبر منه ، خونه بی تو خونه نیست قبر منه
  بیا تا اون روزهای خوبم بیاد ، دست من گرمی دستاتو می خواد ، قهر تو جونمو آتیش می زنه

  گفته بودم اگه برگردی می بینی نقش غم ها رو تو آیینه چشمام
  می دونی این جا تو این خونه غمگین ، رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیام
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده
  اومدی اما دیدم دست تو سرده ، گفتی اون روزها دیگه بر نمی گرده

  گفته بودم اگه برگردی می بینی روی این پنجره ها اسم تو مونده
  قصه ی اومدنت باز منو تنها توی این تاریکی شب ها نشونده
  بی تو موندن لحظه ی جبر منه ، صبر ایوب زمان صبر منه ، خونه بی تو خونه نیست قبر منه
  بیا تا اون روزهای خوبم بیاد ، دست من گرمی دستاتو می خواد ، قهر تو جونمو آتیش می زنه
  بیا تا اون روزهای خوبم بیاد ، دست من گرمی دستاتو می خواد ، قهر تو جونمو آتیش می زنه
  بیا تا اون روزهای خوبم بیاد ، دست من گرمی دستاتو می خواد

صبر ایوب


Download صبر ایوب

اشتراک گذاری