خدا می داند

  متن آهنگ خدا می داند

  دل به سودای تو بستیم خدا میداند
  وز مه و مهر گسستیم خدا میداند
  ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان
  زآرزویت ننشستیم خدا میداند
  با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست
  بر همانیم که بستیم خدا میداند
  دیده پرخون و دل آتشکده و جان برکف
  روز و شب جز تو نجستیم خدا میداند
  دوش با شمس خیال تو به دلجوئی گفت:
  آرزومند تو هستیم خدا می داند...

خدا می داند


ارسال آهنگ خدا می داند

اشتراک گذاری