روانبخش - نازی جان، چادر زریروانبخش - نازی جان، چادر زری


  متن آهنگ روانبخش - نازی جان، چادر زری از شهرام شب پره

  روم صحرا من خسته
  بچینم گل دسته دسته
  آیم به خونه تو نازنینم
  لبام پر از خنده و دلم شکسته
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جان
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جان

  خداوندا دل زارم
  شده پر خون ز دست یارم
  خدا کنه یه روزی بیاد کنارم
  بیاد بشه دلبر و دلدار و یارم
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جان
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جان

  لیلا فدای تو گردم،ناز و ادای تو گردم
  خال لبای تو گردم،خال پشت پای تو گردم
  یواش یواش راه می روی و راه رفتنای تو گردم
  صدای کفش پات میآد کفشای پای تو گردم

  چادر زری چادر زری
  از کوچه ما می گذری
  ناز می خرم چند می فروشی
  چون می فروشم چند می خری
  می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
  اگه حنا دوست نداری آب طلا بیارم
  می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
  اگه حنا دوست نداری آب طلا بیارم

  روم صحرا من خسته
  بچینم گل دسته دسته
  آیم به خونه تو نازنینم
  لبام پر از خنده و دلم شکسته
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جان
  بی نصیبم نازی جان
  بی تو غریبم نازی جان
  پیش چشمام میرود
  حجله رقیبم نازی جاندانلود آهنگ روانبخش - نازی جان، چادر زری شهرام شب پره
به اشتراک گذاری آهنگ روانبخش - نازی جان، چادر زری

Suggest Correction of Ravanbakhsh - Nazi Jan , Chador Zari Name or Credits