ولوله

  متن آهنگ ولوله

  ولوله ولوله
  ولوله کردی ولا

  هلهله هلهله
  هلهله کن دِ یالا

  دس بزن گل بریز
  خَرمَنِ موتو وا کن

  باز منو با نگات
  از ته دل صدا کن

  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرهنت

  حتی از جون به تنت
  من نزدیکتر می خوامت
  باز نزدیکتر می خوامت

  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد

  منکه بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت
  ولا بیشتر می خوامت

  ولوله ولوله
  ولوله کردی ولا

  هلهله هلهله
  هلهله کن دِ یالا

  دس بزن گل بریز
  خَرمَنِ موتو وا کن

  باز منو با نگات
  از ته دل صدا کن

  مث گلها توی باد
  مثل بادا توی برگ

  مثل برگا توی باد
  هی برقصون تنتو

  چشمه ی نور نمیشه
  نور که اینجور نمیشه

  چیه چشمک میزنه
  زیر اون پیرهن تو

  از لبت تا دهنت
  از تنت تا پیرهنت

  حتی از جون به تنت
  من نزدیکتر می خوامت
  باز نزدیکتر می خوامت

  اگه گل بو رو می خواد
  اگه چشم نورو می خواد

  منکه بیشتر می خوامت
  خیلی بیشتر می خوامت
  ولا بیشتر می خوامت


  ولوله ولوله
  ولوله کردی ولا

  هلهله هلهله
  هلهله کن دِ یالا

  دس بزن گل بریز
  خَرمَنِ موتو وا کن

  باز منو با نگات
  از ته دل صدا کن

ولوله


Download ولوله

اشتراک گذاری