آری می گنا (ارمنی)

  متن آهنگ آری می گنا (ارمنی)


  آندزرِو یِکاو جامپِن تاس اِ
  یاریت سیرتِ کاروت لاس اِ
  اِسپاسومِم گیشر سِرِک
  دوریس کانی اوره باس اِ
  آری می گنا آری می گنا
  یِکِلِس منا
  سِرِس آنوش اِ ،یاریس توشِر اِ نوش اِ
  آرانتس هامپوری سیرو کاروت اِ پوش اِ
  یارِس گالیسه لویسن اِرِسین تالیس اِ
  مِغمیک هامپورِم، ایم آنوشیک جانِس اِ
  آری می گنا آری می گنا
  یِکِلِس منا
  کامیر آرِو شوقُو آری
  آنوش یاریس سیردنِ باری
  سیراکس یاریس کارو تِلم
  تاری نِره وُر سی رِلم
  آری می گنا آری می گنا
  یِکِلِس منا
  معنی کلی شعر هم اینه(چون همه کلماتشو بلد نیستم،معنی جز به جز و کاملشو نمیدونم)
  بیا...نرو
  و در مورد باریدن بارون و خیس بودن جاده و دل تنگی شبانه روزی قلبش برای یار میگه و میگه اگه یار بیاد نور چهرش می تابه.
  از لپ های شیرین یار و دوست داشتنی بودن یارش میگه و میگه بدون بوسه،دل خشک می شه.
  و به یار میگه:
  ای خورشید سرخ با پرتو هات بیا...
  بیا...نرو
  اومدی بمون
  پی نوشت: چند تا کلمات مثل 4 کلمه ای که در پایان مصراع های 1-4 اومدن:
  تاس اِ =tax e به معنی خیس است
  لاس اِ ==lax e
  سِرِک =xerek ( به معنی روز
  باس اِ = bax e (به معنی باز است
  اینا در زبان فارسی معادل ندارن. ما ظاهرا "ت" می شنویم اما توی کتاب ارمنی به فارسی این کلمات،با تلفظ "س" نوشته شدن.
  خیس = تاس
  باز= باس
  و.... ترجمه شده
  یا مثلا آرانتس هامپوری(به معنی بدونِ بوسه) بعلت قرار گرفتن 3 ساکن پشت سر هم...آران هامپوری شنیده میشه و ...
  تاری نره ور سی رلم ="تارینره ور سیرلم" هست که برای راحت خوندنش،جداشون کردم.

آری می گنا (ارمنی)


Download آری می گنا (ارمنی)

اشتراک گذاری