شکوه جاودان

  متن آهنگ شکوه جاودان

  روح پاک تو تنیده در تمام جانم ای وطن

  واژه واژه عشق تو شکفته بر زبانم ای وطن

  از خزر به سمت وسعت خلیج تا همیشه فارس...

  حک شده به لوح خاک تو نشان سرزمین پارس

  ای صدای رسای بودنم
  یک نفس از تو دل نمیکنم
  ای جان پناه دریا و آسمان
  وارث هویت من ایران

  روح پاک تو تنیده در ترانه های باورم

  عشق تو سرشت با تمام تارو پود پیکرم

  با تصور شکوه جاودانه ی تو زنده ام

  در کنار بی نهایت تو از جهان فراترم

  ای صدای رسای بودنم
  یک نفس از تو دل نمیکنم
  ای جان پناه دریا و آسمان
  وارث هویت من ایران

شکوه جاودان


ارسال آهنگ شکوه جاودان

اشتراک گذاری