دیگه دیرهدیگه دیره


  متن آهنگ دیگه دیره از ناهید

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره

  دیگه دیره خیلی دیره

  عشق تو داره میمیره

  اگه دوست داری عزیزم

  این دلم به پات میشینه

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره  اما سخته خیلی سخته

  دیگه هیچ راهی نمونده

  هیچی از دنیا ندیده

  تنها مونده تنها مونده

  تو بیا منو صدا کن

  درد این دل و دوا کن

  واسه این دل تنها

  شور تازه ای به پا کن

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره  اما سخته خیلی سخته

  دیگه هیچ راهی نمونده

  هیچی از دنیا ندیده

  تنها مونده تنها مونده

  تو بیا منو صدا کن

  درد این دل و دوا کن

  واسه این دل تنها

  شور تازه ای به پا کن

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیره

  دیگه دیره

  دل اسیره

  داره میره

  که بمیرهدانلود آهنگ دیگه دیره ناهید
به اشتراک گذاری آهنگ دیگه دیره

Suggest Correction of Digeh Dire Name or Credits