تب تندتب تند


  متن آهنگ تب تند از پویا

  ازتب تندمن نترس،که عاشق چشات منم
  هزارسال هم بیادبره،کم نمیشه ازخواستنم
  ازتب تندمن نترس،که یه روزی عوض بشم
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  مگه نمی بینی چشام بارونی خواستنت
  دارم حسودی میکنم به پیرهنی که تنت
  مگه نمی دونی دلم دلتنگ باتوبودنه
  غصه ی هیچ چیزونخور.عشقت همیشه بامنه
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  ازتب تندمن نترس،که عاشق چشات منم
  شعراز:پویا
  فرستنده:الهام حسندانلود آهنگ تب تند پویا
به اشتراک گذاری آهنگ تب تند

Suggest Correction of Tabe Tond by Pouya Name or Credits