بهشت

  متن آهنگ بهشت

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

  با تو آروم و خوشبختم
  با تو سرشارم از شادی

  تو رویایی ترین عشق
  همه عالم رو بهم دادی

  همش لطف خدا بود که
  به این دیوونه دل بستی

  برای من بهشت یعنی
  همون جایی که تو هستی

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

  همه مبهوت اینن که
  چه همرنگ و هم آوازیم

  ما با این عشقمون داریم
  هزار افسانه می سازیم

  خدا از معنی قبله
  تا لبخندت برام پل زد

  روزی هزار دفعه باید
  به لبخندهای تو زل زد

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

  چقدر خوبه تو رو دارم
  چقدر خوبه که اینجایی

  تویی معنای دوست داشتن
  تویی که بی وقفه زیبایی

بهشت


Download بهشت

اشتراک گذاری