ضیافت

  متن آهنگ ضیافت

  من خودمم نه خاطره . منظره ام نه پنجره
  من یه هوای تازه ام . نه انعکاس هنجره
  میخوام سکوت کوچه رو . ترانه بارون بکنم
  دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم
  میخوام بگم که این صدا هر چی که هست مال منه
  شیشه رخوت شبو سنگ ستاره میشکنه
  خونه من همینوراست . پیش شما پیاده ها
  هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
  هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
  همنفس این وطنم . همدل دلبستگیاش
  همدم دلواپسی و همقدم خستگیاش
  بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
  دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
  بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
  دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
  من خودمم نه خاطره . منظره ام نه پنجره
  من یه هوای تازه ام . نه انعکاس پنجره
  میخوام سکوت کوچه رو . ترانه بارون بکنم
  دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم
  میخوام بگم که این صدا هر چی که هست مال منه
  شیشه رخوت شبو سنگ ستاره میشکنه
  خونه من همینوراست . پیش شما پیاده ها
  هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
  هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
  همنفس این وطنم . همدل دلبستگیاش
  همدم دلواپسی و همقدم خستگیاش
  بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
  دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
  بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
  دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
  تنها دلیل بودنم . خوندن این ترانه هاست
  زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست
  تنها دلیل بودنم . خوندن این ترانه هاست
  زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست

ضیافت


Download ضیافت

اشتراک گذاری