تک و تنها (با سعید پانتر)

  متن آهنگ تک و تنها (با سعید پانتر)

  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه
  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه

  بیا اگه دوستم داری
  با منی همیشه
  آخه اگه با من باشی
  هیچکی تو نمیشه
  بیا اگه دوستم داری
  با منی همیشه
  آخه اگه با من باشی
  هیچکی تو نمیشه

  بیا امشب من تو رو دارم
  دیگه هیچ چیز و کم ندارم
  تو که باشی عشق دنیاست
  دیگه تنهات نمیذارم
  وقتی هستی خوب خوبم
  با تو من دیگه غم ندارم
  گل بوسه دونه دونه
  روی موهای تو می کارم

  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه
  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه

  بیا اگه دوستم داری
  با منی همیشه
  آخه اگه با من باشی
  هیچکی تو نمیشه
  بیا اگه دوستم داری
  با منی همیشه
  آخه اگه با من باشی
  هیچکی تو نمیشه

  بیا امشب من تو رو دارم
  دیگه هیچ چیز و کم ندارم
  تو که باشی عشق دنیاست
  دیگه تنهات نمیذارم
  وقتی هستی خوب خوبم
  با تو من دیگه غم ندارم
  گل بوسه دونه دونه
  روی موهای تو می کارم

  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه
  تک و تنها نشین اونجا
  دنیا اینجوری بد نمیمونه
  بیا با من بیا با من
  خدا ما رو به هم میرسونه

تک و تنها (با سعید پانتر)


Download تک و تنها (با سعید پانتر)

اشتراک گذاری