بنویسبنویس


  متن آهنگ بنویس از مهستی

  گفتی میخوای بنویسی دلمو
  این دل از تو هنوز قافلمو
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویس
  قصه عشقه که بین من و تو
  انتظار با تو بی حوصلمو
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویس
  اگه خواستی بنویسی منو یک بار دیگه
  لحظه هامو . لحظه پوچ دقایق بنویس
  زیر آوار مصیبت . تو هراس بی کسی
  تنمو با واژه سرخ شقایق بنویس
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویس
  با محبتی که داری به من شوریده دل
  منو پیشمرگ چشات با دل عاشق بنویس
  در گذر از ساحل آفتابی دریای عشق
  منو یک دریا دل شکسته قایق بنویس
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویس
  گفتی میخوای بنویسی دلمو
  این دل از تو هنوز قافلمو
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویس
  قصه عشقه که بین من و تو
  انتظار با تو بی حوصلمو
  بنویس . بنویس . هر چی دلت خواست بنویس
  منم یک دریا دل عاشق رو راست . بنویسدانلود آهنگ بنویس مهستی
به اشتراک گذاری آهنگ بنویس

Suggest Correction of Benevis Name or Credits